Những cạm bẫy trong khai cuộc


  • Tựa sách: Những cạm bẫy trong khai cuộc
  •  Book title: Deceptive Play in Xiangqi Opening And Coutermeasures
  • Tác giả: Li Laiqun
  •  Author: Li Laiqun
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Anh
  • TẢI SÁCH PDF


 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét