Những chiến thuật cơ bản

 


  • Tựa sách: Những chiến thuật cơ bản
  •  Book title: Xiangqi Basic Tactics
  • Tác giả: Li Haiming & Lin Qin
  •  Author: Li Haiming & Lin Qin
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Anh
  • TẢI SÁCH PDF


Đăng nhận xét

0 Nhận xét