Những phương pháp chiếu tướng cơ bản

 


  • Tựa sách: Những phương pháp chiếu tướng cơ bản
  •  Book title: Basic Xiangqi Checkmate Methods
  • Tác giả: Zhu Baowei
  •  Author: Zhu Baowei
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Anh
  • TẢI SÁCH PDF


Đăng nhận xét

0 Nhận xét