Đồ thuyết thiếu nhi tượng kỳ nhập môn


  • Tựa sách: Đồ thuyết thiếu nhi tượng kỳ nhập môn
  •  書名: 图说少儿象棋入门
  • Tác giả: Hoàng Thiếu Long
  •  作者: 黄少龙编著
  • Chuyên mục: Nhập môn
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Trung
  • TẢI SÁCH PDF


 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét