Phi tương đối tả trung pháo


  • Tựa sách: Phi tương đối tả trung pháo
  •  書名: 飞相对左中炮
  • Tác giả: 
  •  作者: 
  • Chuyên mục: Khai cục
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Trung
  • TẢI SÁCH PDF


 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét