Phương pháp chiếu tướng trong trung cuộc


  • Tựa sách: Phương pháp chiếu tướng trong trung cuộc
  •  Book title: Checkmate Methods In Xiangqi Mid-Game
  • Tác giả: Qian Jun
  •  Author: Qian Jun
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Anh
  • TẢI SÁCH PDF


 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét