Thật chiến tượng kỳ khai cục 2008


  • Tựa sách: 
  •  書名: 实战象棋开局2008
  • Tác giả: 
  •  作者: 
  • Chuyên mục: B02-Khai cục
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Trung
  • TẢI SÁCH PDF


 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét