Thuận pháo hoành xa đối trực xa


  • Tựa sách: Thuận pháo hoành xa đối trực xa
  •  書名: 顺炮横车对直车
  • Tác giả: Vương Gia Lương
  •  作者: 王嘉良
  • Chuyên mục: Khai cục
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Trung
  • TẢI SÁCH PDF


 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét