Trung pháo cấp trùng trung binh đối bình phong mã (thượng sách)


  • Tựa sách: Trung pháo cấp trùng trung binh đối bình phong mã (thượng sách)
  •  書名: 中炮急冲中兵对屏风马(上册)
  • Tác giả: 
  •  作者: 
  • Chuyên mục: Khai cục
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Trung
  • TẢI SÁCH PDF


 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét