Trung pháo hoành xa đối phản cung mã


  • Tựa sách: Trung pháo hoành xa đối phản cung mã
  •  書名: 中炮横车对反宫马
  • Tác giả: Khâu Chí Nguyên & Trịnh Quốc Khánh
  •  作者: 邱志源 郑国庆
  • Chuyên mục: B02-Khai cục
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Trung
  • TẢI SÁCH PDF


 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét