Trung pháo hoành xa thất lộ mã đối bình phong mã toàn bàn chiến thuật


  • Tựa sách: Trung pháo hoành xa thất lộ mã đối bình phong mã toàn bàn chiến thuật
  •  書名: 中炮横车七路马对屏风马全盘战术
  • Tác giả: 
  •  作者: 
  • Chuyên mục: Khai cục
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Trung
  • TẢI SÁCH PDF


 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét