Trung pháo đối bình phong mã 2010


  • Tựa sách: Trung pháo đối bình phong mã 2010
  •  書名: 中炮对屏风马
  • Tác giả: Kim Khải Xương
  •  作者: 金启昌等编著
  • Chuyên mục: Khai cục
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Trung
  • TẢI SÁCH PDF


 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét