Trung pháo đối phản cung mã 2014


  • Tựa sách: Trung pháo đối phản cung mã 2014
  •  書名: 中炮对反宫马
  • Tác giả: Chu Bảo Vị & Lưu Hải Đình
  •  作者: 朱宝位,刘海亭编著
  • Chuyên mục: B02-Khai cục
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Trung
  • TẢI SÁCH PDF


 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét