Trung pháo quá hà xa chính mã đối bình phong mã tiến 7 tốt


  • Tựa sách: Trung pháo quá hà xa chính mã đối bình phong mã tiến 7 tốt
  •  書名: 中炮过河车正马对屏风马进7卒
  • Tác giả: 
  •  作者: 
  • Chuyên mục: 
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Trung
  • TẢI SÁCH PDF


 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét