Trung pháo quá hà xa đối bình phong mã bình pháo đoái xa 2013


  • Tựa sách: Trung pháo quá hà xa đối bình phong mã bình pháo đoái xa 2013
  •  書名: 中炮过河车对屏风马平炮兑车 2013
  • Tác giả: 
  •  作者: 
  • Chuyên mục: Khai cục
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Trung
  • TẢI SÁCH PDF


 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét