Trung pháo thất lộ mã đối bình phong mã


  • Tựa sách: Trung pháo thất lộ mã đối bình phong mã
  •  書名: 中炮七路马对屏风马
  • Tác giả: Lý Kim Viêm
  •  作者: 李金炎
  • Chuyên mục: 
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Trung
  • TẢI SÁCH PDF


 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét