Trung pháo thất lộ mã đối bình phong mã song pháo quá hà 2012


  • Tựa sách: Trung pháo thất lộ mã đối bình phong mã song pháo quá hà 2012
  •  書名: 中炮七路马对屏风马双炮过河
  • Tác giả: Tôn Nhĩ Khang
  •  作者: 孙尔康编著
  • Chuyên mục: 
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Trung
  • TẢI SÁCH PDF


 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét