Trung pháo trực hoành xa đối bình phong mã lưỡng đầu xà

  • Tựa sách: Trung pháo trực hoành xa đối bình phong mã lưỡng đầu xà
  •  書名: 中炮直横车对屏风马两头蛇
  • Tác giả: 
  •  作者: 
  • Chuyên mục: Khai cục
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Trung
  • TẢI SÁCH PDF


 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét