Trung quốc tượng kỳ kinh điển bố cục hệ liệt thuận thủ pháo 2014


  • Tựa sách: Trung quốc tượng kỳ kinh điển bố cục hệ liệt thuận thủ pháo 2014
  •  書名: 中国象棋经典布局系列 顺手炮
  • Tác giả: Chu Bảo Vị, Lưu Hải Đình, Lưu Tam San
  •  作者: 
  • Chuyên mục: 
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Trung
  • TẢI SÁCH PDF


 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét