Tượng kỳ đại sư khai cục công lược

 

  • Tựa sách: Tượng kỳ đại sư khai cục công lược
  •  書名: 象棋大师开局攻略
  • Tác giả: Kim Khải Xương & Dương Điển
  •  作者: 金启昌,杨典编著
  • Chuyên mục: B02-Khai cục
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Trung
  • TẢI SÁCH PDFĐăng nhận xét

0 Nhận xét