Tượng kỳ bố cục sang tân chiến thuật

 

  • Tựa sách: Tượng kỳ bố cục sang tân chiến thuật
  •  書名: 象棋布局创新战术
  • Tác giả: 
  •  作者: 
  • Chuyên mục: Khai cục
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Trung
  • TẢI SÁCH PDFĐăng nhận xét

0 Nhận xét