Tượng kỳ hậu thủ bố cục thủ thế kỹ xảo


  • Tựa sách: Tượng kỳ hậu thủ bố cục thủ thế kỹ xảo
  •  書名: 象棋后手布局取势技巧
  • Tác giả: 
  •  作者: 
  • Chuyên mục: B02-Khai cục
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Trung
  • TẢI SÁCH PDF


 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét