Tượng kỳ hiện đại bố cục hãm tịnh dữ đối sách 2007

 

  • Tựa sách: Tượng kỳ hiện đại bố cục hãm tịnh dữ đối sách 2007
  •  書名: 象棋现代布局陷阱与对策2007
  • Tác giả: Hoàng Thiếu Long
  •  作者: 黄少龙编著
  • Chuyên mục: B02-Khai cục
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Trung
  • TẢI SÁCH PDFĐăng nhận xét

0 Nhận xét