Tượng kỳ khai cục chiến thuật tinh hoa


  • Tựa sách: Tượng kỳ khai cục chiến thuật tinh hoa
  •  書名: 象棋开局战术精华
  • Tác giả: 
  •  作者: 
  • Chuyên mục: B02-Khai cục
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Trung
  • TẢI SÁCH PDF


 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét