Tượng kỳ khai cục nguyên lý tân biên

 

  • Tựa sách: Tượng kỳ khai cục nguyên lý tân biên
  •  書名: 象棋开局原理新编
  • Tác giả: Hoàng Thiếu Long
  •  作者: 黄少龙编著
  • Chuyên mục: B02-Khai cục
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Trung
  • TẢI SÁCH PDF


Đăng nhận xét

0 Nhận xét