Tượng kỳ khai cục sơ bộ

 


  • Tựa sách: Tượng kỳ khai cục sơ bộ
  •  書名: 象棋开局初步
  • Tác giả: 
  •  作者: 
  • Chuyên mục: B02-Khai cục
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Trung
  • TẢI SÁCH PDF


Đăng nhận xét

0 Nhận xét