Tượng kỳ khai cục (tăng đính bản) 2002

 

  • Tựa sách: Tượng kỳ khai cục (tăng đính bản) 2002
  •  書名: 象棋开局(增订本) 2002
  • Tác giả: 
  •  作者: 
  • Chuyên mục: B02-Khai cục
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Trung
  • TẢI SÁCH PDFĐăng nhận xét

0 Nhận xét