Tượng kỳ lãnh môn bố cục tham bí (đệ nhất tập)


  • Tựa sách: Tượng kỳ lãnh môn bố cục tham bí (đệ nhất tập)
  •  書名: 象棋冷门布局探秘(第一辑)
  • Tác giả: 
  •  作者: 
  • Chuyên mục: B02-Khai cục
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Trung
  • TẢI SÁCH PDF
 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét