Tượng kỳ lưu hành bố cục chiến thuật tinh hoa

 


  • Tựa sách: Tượng kỳ lưu hành bố cục chiến thuật tinh hoa
  •  書名: 象棋流行布局战术精华
  • Tác giả: Diêm Văn Thanh & Trương Cường
  •  作者: 阎文清 张强编著
  • Chuyên mục: B02-Khai cục
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Trung
  • TẢI SÁCH PDF


Đăng nhận xét

0 Nhận xét