Tượng kỳ nhập môn tu đính bản

  • Tựa sách: Tượng kỳ nhập môn tu đính bản
  •  書名: 象棋入门 修订本
  • Tác giả: Lương Quốc Bân, Từ Gia Lượng
  •  作者: 刘国斌 徐家亮
  • Chuyên mục: Nhập môn
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Trung
  • TẢI SÁCH PDF 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét