Tượng kỳ phi tương loại bố cục chiến thuật


  • Tựa sách: Tượng kỳ phi tương loại bố cục chiến thuật
  •  書名: 象棋飞相类布局战术
  • Tác giả: 
  •  作者: 
  • Chuyên mục: Khai cục
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Trung
  • TẢI SÁCH PDF


 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét