Tượng kỳ thì thượng khai cục quyết khiếu


  • Tựa sách: Tượng kỳ thì thượng khai cục quyết khiếu
  •  書名: 象棋时尚开局诀窍
  • Tác giả: Hoàng Thiếu Long
  •  作者: 黄少龙编著
  • Chuyên mục: B02-Khai cục
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Trung
  • TẢI SÁCH PDF


 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét