Tượng kỳ thực dụng khai cục kỹ xảo

 


  • Tựa sách: Tượng kỳ thực dụng khai cục kỹ xảo
  •  書名: 象棋实用开局技巧
  • Tác giả: Hoàng Thiếu Long
  •  作者: 黄少龙著
  • Chuyên mục: B02-Khai cục
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Trung
  • TẢI SÁCH PDF
Đăng nhận xét

0 Nhận xét