Uyên thâm hải khoát tượng kỳ phổ 2012


  • Tựa sách: Uyên thâm hải khoát tượng kỳ phổ 2012
  •  書名: 渊深海阔象棋谱 2012
  • Tác giả: 
  •  作者: 
  • Chuyên mục: B10-Cờ thế
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Trung
  • TẢI SÁCH PDF


 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét