Uyên thâm hải khoát tượng kỳ phổ

  • Tựa sách: Uyên thâm hải khoát tượng kỳ phổ
  •  書名: 渊深海阔象棋谱
  • Tác giả: Trần Văn Thanh & Từ Gia Lượng
  •  作者: (清)陈文乾等辑 徐家亮 李浭等诠注
  • Chuyên mục: B10-Cờ thế
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Trung
  • TẢI SÁCH PDF


 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét