Mỹ hình diệu thắng tượng kỳ phổ

 

  • Tựa sách: Mỹ hình diệu thắng tượng kỳ phổ
  •  書名: 美形妙胜象棋谱
  • Tác giả: Lý Canh & Nhâm Văn
  •  作者: 李浭,任云编著
  • Chuyên mục: B10-Cờ thế
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Trung
  • TẢI SÁCH PDFĐăng nhận xét

0 Nhận xét