Trúc hương trai tượng hí phổ


  • Tựa sách: Trúc hương trai tượng hí phổ
  •  書名: 竹香斋象戏谱
  • Tác giả: Kiến Sơn Bất Thị Sơn
  •  作者: 见山不是山
  • Chuyên mục: B10-Cờ thế
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Trung
  • TẢI SÁCH PDF


 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét