Tượng kỳ bài cục lệ điển


  • Tựa sách: Tượng kỳ bài cục lệ điển
  •  書名: 象棋排局例典
  • Tác giả: 
  •  作者: 
  • Chuyên mục: B10-Cờ thế
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Trung
  • TẢI SÁCH PDF


 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét