Tượng kỳ bài cục tinh túy 1

  • Tựa sách: Tượng kỳ bài cục tinh túy 1
  •  書名: 象棋排局精粹 1
  • Tác giả: 
  •  作者: 
  • Chuyên mục: B10-Cờ thế
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Trung
  • TẢI SÁCH PDF 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét