Tượng kỳ cổ phổ tân biên uyên thâm hải khoát tượng kỳ phổ

 


  • Tựa sách: Tượng kỳ cổ phổ tân biên uyên thâm hải khoát tượng kỳ phổ
  •  書名: 象棋古谱新编 渊深海阔象棋谱
  • Tác giả: 
  •  作者: 
  • Chuyên mục: B10-Cờ thế
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Trung
  • TẢI SÁCH PDF


Đăng nhận xét

0 Nhận xét