Tượng kỳ tàn cục sát cục bảo điển

   • Tựa sách: Tượng kỳ tàn cục sát cục bảo điển
  •  書名: 象棋残局杀局宝典
  • Tác giả: Tô Đức Long
  •  作者: 苏德龙编著
  • Chuyên mục: B06-Sát Pháp
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Trung
  • TẢI SÁCH PDF

Đăng nhận xét

0 Nhận xét