Tượng kỳ bác dịch kỹ xảo thủ sách: Tàn cục phá giải

 

  • Tựa sách: Tượng kỳ bác dịch kỹ xảo thủ sách: Tàn cục phá giải
  •  書名: 象棋博弈技巧手册:残局破解
  • Tác giả: Tô Dũng
  •  作者: 苏勇编著
  • Chuyên mục: B04-Tàn cục
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Trung
  • TẢI SÁCH PDFĐăng nhận xét

0 Nhận xét