Tượng kỳ bài cục tinh túy

 


  • Tựa sách: Tượng kỳ bài cục tinh túy
  •  書名: 象棋排局精粹
  • Tác giả: 
  •  作者: 
  • Chuyên mục: B10-Cờ thế
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Trung
  • TẢI SÁCH PDF


Đăng nhận xét

0 Nhận xét