Tượng kỳ tàn cục bảo điển 2010

 


  • Tựa sách: Tượng kỳ tàn cục bảo điển 2010
  •  書名: 象棋残局宝典
  • Tác giả: Kim Khải Xương
  •  作者: 金启昌编著
  • Chuyên mục: B04-Tàn cục
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Trung
  • TẢI SÁCH PDF


Đăng nhận xét

0 Nhận xét