Tượng kỳ tàn cục tân biên tham tác kỳ cục lục thập niên (quyển trung)

 


  • Tựa sách: Tượng kỳ tàn cục tân biên tham tác kỳ cục lục thập niên (quyển trung)
  •  書名: 象棋残局新编 探索棋局六十年(中)
  • Tác giả: 
  •  作者: 
  • Chuyên mục: B04-Tàn cục
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Trung
  • TẢI SÁCH PDF
Đăng nhận xét

0 Nhận xét