Tượng kỳ tàn cục thực chiến kỹ xảo

   • Tựa sách: Tượng kỳ tàn cục thực chiến kỹ xảo
  •  書名: 象棋残局实战技巧
  • Tác giả: 
  •  作者: 
  • Chuyên mục: B04-Tàn cục
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Trung
  • TẢI SÁCH PDF

Đăng nhận xét

0 Nhận xét