Danh mục sách cờ Tướng dạng file CBL chuyên đề Trung cục

 1. Tượng kỳ trung cục sát pháp
 2. Tượng kỳ quái chiêu tốc thắng pháp
 3. Tượng kỳ trung cục diệu thủ
 4. Thực chiến trung cục đoạt tử thủ thắng kỹ xảo 150 cục
 5. Thập quán quân trung cục diệu thủ
 6. Trung cục tinh diệu chiến pháp. Tác giả: Hoàng Thiếu Long
 7. Tượng kỳ trung cục nghi nan vấn đề giải đáp. Tác giả: Hoàng Thiếu Long
 8. Tượng kỳ bố cục nghi nan vấn đề giải đáp. Tác giả: Hoàng Thiếu Long.
 9. Tượng kỳ trung cục tinh hoa. Tác giả: Kim Khải Xương
 10. Tượng kỳ trung cục toàn thư. Tác giả: Lý Trung Kiện, Lưu Hải Đình.
 11. Đang cập nhật...

Đăng nhận xét

0 Nhận xét