Danh mục sách cờ Tướng dạng file CBL chuyên đề Tàn cục

 1. Tượng kỳ tàn cục cơ sở. Tác giả: Lưu Điện Trung.
 2. Tượng kỳ thực dụng tàn cục (tập 1). Tác giả: Đồ Cảnh Minh.
 3. Tượng kỳ thực dụng tàn cục (tập 2). Tác giả: Đồ Cảnh Minh.
 4. Tượng kỳ thực dụng tàn cục (tập 3). Tác giả: Đồ Cảnh Minh.
 5. Tượng kỳ thực dụng tàn cục.
 6. Tượng kỳ tuyệt sát dữ diệu hòa. Tác giả: Trịnh Đức Phong.
 7. Tam sơn vũ tượng tập.
 8. Thất tử bách cục phổ.
 9. Thiểu tử bách cục phổ.
 10. Chu mạnh phương tàn bài tác phẩm.
 11. Đương đại bài cục phổ.
 12. Tượng kỳ hiện đại bài cục.
 13. Đan phượng triêu dương
 14. Bách hoa tề phóng tượng kỳ phổ
 15. Đang cập nhật...

Đăng nhận xét

0 Nhận xét